პროფესიული და სამეცნიერო გამოცდილება

მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი  ზურაბ მარშანია გამოცდილი და სერტიფიცირებული ექიმი  სექსოლოგია (Pdf ფაილი შესაბამისი სახელმწიფო სერტიფიკატის ასლით იხ. ქვემოდ).

 

1987 წელს მოსკოვის .. ვლადიმირსკის სახ. საოლქო სამეცნიეროკვლევით კლინიკურ ინსტიტუტში . მარშანიამ  წარმატებით დაიცვა  კლინიკური მედიცინის სფეროში სადოქტორო დისერტაცია (Pdf ფაილი დიპლომის ასლით იხ. ქვემოდ).

 

ზ.მარშანია მსოფლიო მნიშვნელობის ექიმი სექსოლოგის გიორგი ვასილჩენკოს მოწაფეა და 1988 წელს იყო სტაჟირებაზე  მოსკოვის ფსიქიატრიის სამეცნიეროკვლევით ინსტიტუტთან არსებულ სექსოპათოლოგიის საკითხების საკავშირო სამეცნიერომეთოდურ ცენტრში, რომელსაც იმ წლებში  სწორედ პროფესორი ვასილჩენკო ხელმძღვანელობდა (Pdf ფაილი დოკუმენტის ასლით იხ. ქვემოდ).

 

2005 წელს  . მარშანიამ წარმატებით გაიარა მომზადება  შვეიცარიაში (. ჟენევა), მსოფლიოს ჯანმრთელობის დაცვის ორგანიზაციასა და   ჟენევის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტზე სექსუალური ჯანმრთელობის კვლევის (Sexual Health Research) მიმართულებით (Pdf ფაილი საერთაშორისო სერტიფიკატის ასლით იხ. ქვემოდ).

 

საექიმო სერტიფიქატი

სამეცნიერო ხარისხის დიპლომი

Jeneva SEXOLOG Certificate

Г.С.Васильченко-Специализация

Advertisements