ჩემ შესახებ

ზურაბ მარშანია  

ზურაბ მარშანია – ექიმი სექსოლოგი, საქართველოს სამედიცინო სექსოლოგიის საზოგადოების პრეზიდენტი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სექსოლოგიის სრული პროფესორი, ვ. ივერიელის სახ. ენდოკრინოლოგია, მეტაბოლოგია, დიეტოლოგიის ცენტრის „ენმედიცი“-ს სექსოლოგიურ სამსახურის ხელმძღვანელი, საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანი. წლების განმავლობაში მუშაობდა ი. ჟორდანიას სახ. სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტში.  გასული საუკუნის მიწურულიდან ხელმძღვანელობდა საქართველოს დიპლომატიურ მისიებს  ბალტიის ქვეყნებსა და უკრაინაში. ამავე ქვეყნებში ეწეოდა სამეცნიერო-პედაგოგიურ საქმიანობასაც. ბოლო წლებში, საქართველოში, შვეიცარიაში, ესპანეთში, ავსტრიაში, თურქეთში, შვედეთში, ესტონეთში, ლატვიაში და უკრაინაში გამოაქვეყნა ორმოცზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი.  გამოვიდა მოხსენებებით 2012 წელს ევროპის სექსოლოგიის ფედერაციის მე 11-ე კონგრესზე ქ. მადრიდში (ესპანეთი), 2013 წელს ჩეხეთის სამედიცინო სექსოლოგიის საზოგადოებისა და ანდროლოგიის მე 18-ე სიმპოზიუმზე ქ. ჩესკი კრუმლოვში (ჩეხეთის რესპუბლიკა) და 2014 წელს ევროპის სამედიცინო სექსოლოგიის საზოგადოების მე 16-ე და ევროპის სექსოლოგიის ფედერაციის მე 12-ე გაერთიანებულ კონგრესზე ქ. სტამბოლში (თურქეთის რესპუბლიკა). 2013 წლის მაისიდან რადიო „იმედ“-ზე (FM 105,9), მიჰყავს (თანაწამყვანთან ერთად) სამედიცინო სექსოლოგიის  საკითხებისადმი მიძღვნილი  საკუთარი საავტორო გადაცემა „აკრძალული ხილი“. ელ. ფოსტის მისამართი zurab.marshania@gmail.com,  ვებ საიტი www.gssm.ge

 (იხ. ქვემოთ ბოლო წლებში ზ. მარშანიას მიერ გამოქვეყნებული სამეცნიერო და ლიტერატურულ-პუბლიცისტური ნაშრომების ჩამონათვალი).

 1. ერექციული დისფუნქცია და დიაბეტური ნეიროპათია, „დიაბეტი და ჯანმრთელობა, 2012 წ.
 2. Sexual Dysfunctions Among Ageing Males After Transurethral Resection of the Prostate For Benign Prostate Hyperplasia (Large Glands) / Journal of Men’s Health – Official Journal of the International Society of Men’s Health (ISMH) / http://www.ismh.org Affiliated with the European Men’s Health Forum (EMHF), Vol. 8, No. 3, 2011, p. 219, ELSEVIER: Amsterdam. Boston. London. New York. Paris. Philadelphia. San Diego. St Louis  
 3. ფსიქომეტრიული კითხვარების (IIEF-15) მნიშვნელობა   მამაკაცის სექსუალური დისფუნქციების  დიაგნოსტიკის, მკურნალობისა და  ფსიქოპროფილაქტიკის პროცესში, „რეპროდუქტოლოგია“, 2011 წ., № 1, გვ. 27-30
 4. მამაკაცის ხნოვანობის სინდრომი და ერექციული დისფუნქცია, „რეპროდუქტოლოგია“, 2011 წ., № 1, გვ. 34-37
 5. The Baltic-Black Sea Region: the New and Systematic Factor in Modern International Relations in Europe / Baltic Horizons, No 17 (114), November 2011, EUROACADEMY, TALLINN, Estonia, pp.41-49
 6. The Phenomenon of Post-Bipolar Regionalism in Europe / The Caucasus & Globalization, Journal of Sicial, Political and Economic Studies, Volume 5, Issue 1-2, CA &CC Press, Sweden, 2011
 7. Балто-черноморская система межгосударственного сотрудничества во внешнеполитической стратегии Грузии, Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук, Одесса 2011, 230 с.
 8. ევროპული ომები და საერთოევროპიული სახელმწიფოებრიობის ფენომენი -“სტრატეგიული კვლევები”, 2010 ., # 3, gv. 58-70
 9. ბალტია-შავი ზღვის რეგიონული იდენტურობა და ბალტია-შავი ზღვის რეგიონი -“სტრატეგიული კვლევები”, 2009 ., # 2, გვ. 166-173
 10. Балто-черноморское измерение международно-регионального сотрудничетва во внешнеполитической стратегии Грузии, НАУКОВИЙ ВІСНИК“,  2 (80), 2009, Одеса Україна, сс. 150-162
 11. პოსტბიპოლარული სამყარო და პოსტბიპოლარული რეგიონალიზმი,  სოციალური ეკონომიკა“, #5 (5), 2009 ., გვ. 128-130
 12. International-Regional Co-operation in Black Sea Region: Dream or Reality? საერთაშორისორეგიონული თანამშრომლობა შავი ზღვის რეგიონში: ოცნება თუ რეალობა?  / „სოციალური ეკონომიკა“, #5 (5), 2009 ., გვ. 20-23
 13. Балтийско-черноморское пространство в новой региональной политике Европейского Союза / „ВIСНИК ОДЕСЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ“, Том 1, Випуск 3, Соцიологя полიтичнი науки, 2008, сс. 225-239, Одеса, Україна
 14. Russian-Georgian War in August 2008: What Happened in Reality  „THE BALTIC TIMES“, 18-24 September, p. 14, Latvia
 15. Геополитический плюрализм в черноморско-каспийском регионе и Организация демократии и экономического развития – ГУАМ /  ВIСНИК ОДЕСЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ“, Том 12, Випуск 14, Соцiологя полიтичнი науки, 2007, сс. 190-201, Одеса, Україна
 16. Балто-черноморско-каспийский регион сквозь призму нового регионализма,  ВIСНИК ОДЕСЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ, Том 11, Випуск 10, Соцიологя  полიтичнი науки, 2006, сс. 381-392, Одеса, Україна
 17. The New Aspects of Cooperation in the Baltic-Black-Caspian Sea region: the Role of Regional Organizations, Актуальнi проблеми мiжнародних вiдносин, Кивский нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка iнститут мiжнародних вiдносин, випуск 61 (частина 1), 2006, сс. 96-100, Київ, Україна
 18. Спiлнота демократичного вибору – життездатний проект / Регiональний філіал національного iституту стратегiчних досліджень у м. Одеси, 2006, сс. 20-22, Одеса, Україна
 19. ГУУАМ – чинник стабiлiзацii та перспективного розвитку краiн-учасниць /   «Придунайський енерготранспортний міст» інцативи України, Рада національної безпеки оборони Украни, Національний Институт проблем  міждународно безпеки, сс. 26-27, Кіїв, Україна
 20. HOMO HONORATUS, რეზონანსი  2011 წლის 2 აპრილი № 083 (6661), გვ. 4
 21. „…თუ როგორ წალეკავს ანტიამერიკული ტალღა საქართველოს“,  presage.tv 2011 წლის 21 თებერვალი http://www.presage.tv/?m=politics&AID=3408
 22. დიპლომატიური მეგობრობა და მექსიკის ინსტიტუციონალურ-რევოლუციური პარტია, „ჩვენი მწერლობა“, 2011 წლის 21 იანვარი, № 2 (132), გვ. 6-8
 23. ქართველი ამომრჩევლის ჩანაწერები (ნაწილი პირველი), presa.ge, 2010 წლის 10 ივლისი
 24. Erectile Function After Transurethral Resection of Prostate for Benign Prostate Hyperplasia, „სამეცნიერო შრომათა კრებული“, მიძღვნილი თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი, 2010 წ., გვ. 81-82
 25. სექსუალური დისფუნქციები მამაკაცის ხნოვანობის სინდრომის დროს: თანამედროვე შეხედულება პრობლემაზე, „სამეცნიერო შრომათა კრებული“, მიძღვნილი თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი, 2010 წ., გვ. 83-84
 26. Балто-чорноморська система мiждержавного спiвробiтництватво у зовнiшньополiтичнiй стратегii Грузii,  Автореферат дисертацii на здобуття наукового ступеня кандиитетдата полтiичних наук, Мiнстерство освiти  науки, молодi та спорту Украiни Нацiональний унiверситет «Одеська юридична академiя», Одеса 2011, 16 с. http://www.presa.ge/print.php?i=11987
 27. ქართველი ამომრჩევლის ჩანაწერები (ნაწილი მეორე), 2010 წლის 12 ივლისი, http://www.presa.ge/index.php?text=12048
 28. 30 მაისი: საქართველოს „აზერბაიჯანიზაცია“ თუ ტოტალიტარიზმის რეინკარნაცია?, „რეზონანსი“,2010 წლის 16 ივნისი № 156 (6381), გვ 11
 29. იუვენტოკრატიის ტრიუმფი და ტრაგედია საქართველოში, „მთელი კვირა“, 2010 წლის 12 აპრილი № 092 (6318), გვ. 7
 30. დაკარგული ოცნება, „ჩვენი მწერლობა“, 2010  წლის 6 აგვისტო, № 16 (120), გვ. 6-7
 31. თბილისში აყვავებული ვარდები და ნაჩუქარი სიცოცხლე, „ჩვენი მწერლობა“, 2010 წლის 8 იანვარი, № 1 (132), გვ. 26-28
 32. სააკაშვილის ახალი ინიციატივა – Casus Belli,  presa.ge, 2010 წ., 3 თებერვალი, http://www.presa.ge/index.php?text=news&i=12179
 33. რეალური ლიბერალიზმი და ქართული ფსევდოთავისუფლება – presa.ge, 2010 წ., 14 იანვარი, http://www.presa.ge/index.php?text=news&i=11781
 34. ქართული ანტიუტოპია `2010 წელი~ – 2009 წ., presa.ge, 30 დეკემბერი, http://www.presa.ge/index.php?text=news&i=11607
 35. რა სარგებლობა მოაქვს სუამს – 2009 წ., presa.ge, 11 ნოემბერი, http://www.presa.ge/index.php?text=news&i=10775
 36. რამოდენიმე პასაჟი დღევანდელი საქართველოს ცხოვრებიდან – 2009 წ., presa.ge, 22 ოქტომბერი, http://www.presa.ge/index.php?text=news&i=10400
 37. საით მივდივართ? – 2009 წ., presa.ge,, 26 ოქტომბერი, http://www.presa.ge/index.php?text=news&i=10438
 38. ვისთვის რეკს განგაშის ზარი? – 2009 წ., presa.ge, 27 ივლისი,  http://www.presa.ge/index.php?text=news&i=8930